De visualisaties in deze applicatie zijn een impressie van het ruimtelijk ontwerp zoals dit is vastgelegd in het Tracébesluit. Aan de visualisaties kunnen geen rechten worden ontleend.